Relasjonsoverblikk

Bruk av figurer i samtaler om relasjon

Webområdet er skrevet og administrert av familieterapeut Steven Balmbra

Innledning

Et relasjonsoverblikk er dannet når en person setter ut figurer eller objekter for å representere de folk som har betydning for dem og livet deres.  De er nyttig i faglig samtaler med folk som har vansker i sine relasjoner.   Figursammensetninger fører lett til konstruktive samtaler om vansker, forståelser og ressurser. Relasjonsoverblikk er variert i form og størrelse og kan brukes i forskjellige faglig sammenheng med barn og voksne, enkeltpersoner, par, familier og grupper. 

På dette webområde beskriver jeg forskjellige former av relasjonsoverblikk, jeg viser til hvordan de påvirker samtaler og hvilke former for dialog de bidra til.  Det er også en Ressurs side for faglig arbeid med relasjonsoverblikk og en blogg for tilbakemeldinger og diskusjon.  Samtaler med relasjonsoverblikk er ulik samtaler med dukker, men det noen lenker til dette form for arbeid på ressurssiden.

En oversikt kan være liten, et par eller en kjernefysisk familie, eller stor, som når en person utforsker sitt sosialnettverk.  Mindre relasjonsoverblikk kan dannes med all slags objekter - sjakkbrikker, knapper eller småstein osv.  En variert samling av figurer er bedre egnet for å representere større sosialsammenhenger og vil åpne for et større spekter av bruk og tilnærming.

Å plassere figurer og objekter for å viser hvem har betydning for en person er uvanlig uttrykksform for folk flest og kan få frem nye perspektiver på dilemmaer og vanskeligheter de står overfor.

Relasjonsoverblikk stimulerer til nytenkning og er svært effektiv i å bringe ut fortellinger om hvordan folk går overens og hvordan deres ulike relasjoner påvirker hverandre, sett i en bredere sosial kontekst.

Å lage og diskutere et relasjonsoverblikk er en aktiv og kreativ prosess som lett engasjere folk, uansett alder.  Figurene sammenstninger fange og fokusere oppmerksomheten og er god til å bringe lekenhet til samtaler og dettes kan befrier folk fra forforståelser. Folk "lytte" med både ørene og øynene mens de revurdere sine egne forståelse og deres tolkning av andre mennesker som er viktige for deres liv.

Figurer er lett å flytte og det betyr at relasjonsoverblikk er veldig fleksibel hjelpemidler til dialoger.

Relasjonsoverblikk kan brukes i mange forskjellige samtaler; med barn, voksne, enkeltpersoner, familier og grupper.  De kan være nyttig i forskjellige faglig sammenheng hvor relasjoner bør diskuteres. Det kan være på terapirommet, kontor, sykehusavdeling, skolerom, arbeidsplass og hjemmebesøk.  Dette nettstedet ser på tolv ulike måter som relasjonsoverblikk kan bidrar til samtaler om relasjoner og seks ulike typer dialog de er spesielt nyttige for. 

En modell med Dialog i sentrum

Den modellen illustrerer hvordan relasjonsoverblikk bidrar til samtaler om relasjoner.  Det er basert på en fargerik sekskantmønster med dialog som sentralprinsipp.  Den indre sirkelen viser  til samtaletemaer som er forsterket ved bruk av figurer. Den ytre sirkelen viser til tolv måter at bruk av figurer påvirker samtaler.

Bidrag til webområdet er velkommen!

Dette webområde er også ment å fungere som en forum for diskusjon om bruken av figurer og objekter i samtaler om relasjoner, med en blogg som inkludere innslag fra andre fagfolk.  Dine tanker og eksempler av bruk av figurer og objekter i samtaler er hjertelig velkommen.  Hvis du registrerer din e-mail kan jeg sender informasjon om nyheter og oppdateringer.  Jeg vil ikke deler dine detaljer med andre.  Steven Balmbra